நடிப்பு

தமிழில் வில்லன்களும் சமீப இனவரைவு படங்களும்- ஒருபார்வை :

தமிழில் வில்லன்களும் சமீப இனவரைவு படங்களும்- ஒருபார்வை :   70-பதுகளில்தான் முதன்முறையாக வில்லன்களுக்கு கோட்டு போடும் உரிமையே வந்தது. அதுவரை பெரும்பாலும் கட்டம் போட்ட லுங்கி ,கர்ச்சீப், கன்னத்தில் பெருமாள் கோயில் உருண்டை சைசில் மச்சம் என வில்லத்தனத்தோடு உப காரியமாய் பூச்சாண்டி காட்டுவதையும் செய்துவந்தனர் . அதிலும் எம்.ஜி.ஆர் சிவாஜி காலத்தில் சொல்லவேண்டாம்.அவர்கள்…
Read more

தமிழ் சினிமாவின் அக நடிப்பு : மரியானிலிருந்து ஒரு பின்னோக்கிய பார்வை

தமிழ் சினிமாவின் அக நடிப்பு : மரியானிலிருந்து ஒரு பின்னோக்கிய பார்வை   உண்மையில் நாமனைவரும் நடிகர்களே வீட்டுக்குள் போகும்போது கணவனாகவும்  அலுவலகத்துக்கு போகும்போது அதிகாரியாகவும் அல்லது கடை நிலை ஊழியனாகவும் நடிக்கிறோம் . நம் பாத்திரத்தை மேலும் வெளிப்படுத்த நமக்கான பிரத்யோக  உடைகள் அல்லது சில வார்த்தைகல் பயன்படுகின்ற்ன . அலுவலகத்துக்கு நாம் லுங்கி…
Read more